Okolí

Drahanovice

Černá věž je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. až 14. století. Jedná se o ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. V prostorách Černé věže se nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a historii obce a jejího okolí. Více informací najdete na adrese kostel.JPGhttp://www.cernavez.cz/

Kostel sv. Jakuba staršího původně hradní kaple ze 14. století se zvonicí vestavěnou do ohradní zdi. Na vnější zdi kněžiště jsou umístěny náhrobní desky, které náleží Ludmile a Marii Anně dcerám Bohuše z Kokor a náhrobní deska Jana Drahanovského ze Stvolové. Více informací zde.

Pomník obětem první světové války z roku 1923 se nachází v horní části obce.

Kaplička sv. Floriána z poč. 19. století se nachází na křižovatce v dolní části obce. 

Socha panny Marie Immaculaty z druhé pol. 19. století je ke shlédnutí ve střední části obce. 

Drahanovické lípy jsou pozůstatkem barokní aleje, která vroubila kamennou cestu od Černé věže ke kostelu. Jedná se o dvě tvarově bizarní lípy, jejichž stáří se odhaduje na téměř 300 let. 

Hrušeň obecná je 300 let starý chráněný strom nad polní cestou za hájovnou směrem na Slatinice.

 

Střížov zahradní železnice

Zahradní železnice Střížov je modelová železnice umístěná v přírodním prostředí zahrady. Přináší radost dětem i dospělým. Oficiální webové stránky http://www.zahradnizeleznice.cz/

Na rozcestí k Ludéřovu stojí barokní sousoší Piety z 30. let 18. století a socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1735. 

 

Ludéřov  

Barokní sýpka je pozůstatkem bývalé tvrze ze 14. stolDnes je v ní expozice historie bývalého sídla a nedaleké keltské svatyně. Další prostory slouží pro příležitostné výstavy, koncerty a besedy. Více zde.

Barokní kaple sv. Barbory v Ludéřově pochází z 2 poloviny 18. století. 

Kaple Panny Marie Růžencové z konce 19. století.kaple P. Marie.jpg

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1710. Hladký toskánský sloup vysoký 185 cm o průměru 27 cm nese 95 cm vysokou sochu sv. Jana Nepomuckého.

Památník Svatopluka Čecha na Příhoně v Ludéřově je vybudovaný v roce 1908. 

Keltská svatyně tzv. Švédské šance je bývalé laténské hradiště z 2. - 1. století př. n. l. Jde o jediný objekt tohoto druhu na Moravě, novodobý obelisk je vysoký 4m a zdobí ho rytiny rozvinuté spirály.

Pomník svobody pod Vinohrádkem je vytvořen akademickým sochařem Juliem Pelikánem. 


 

Kníničky Kaplička v Kníničkách.JPG

Kaple sv. Bartoloměje s křížem byla postavena v roce 1936.

Kamenný kříž z roku 1857 stojí na křižovatce silnic do Ludéřova a Drahanovic. Jedná se o volně stojící objekt s reliéfy Panny Marie Bolestné a kalicha, hroznů a klasu. 

 

Lhota pod Kosířem 

Kaple Panny Marie Pomocnice byla postavena v 2. pol. 19. stol. Před kaplí je dřevěný kříž s Kristem z roku 2011, který nahradil původní kříž z roku 1868 (ukraden), a památná lípa, vysazená roku 1918.

 

Další zajímavá místa v okolí

Přírodní park Velký Kosíř je chráněná lokalita, která nabízí naučné stezky a rozhlednu. Více informací najdete zde.

Terezské údolí - naučná stezka vede údolím říčky Šumice mezi Náměští na Hané a Laškovem. Více informací najdete zde.zámek.jpg

Zámek Náměšť na Hané je pozdně barokní zámek francouzského typu obklopený rozsáhlým kruhovitým parkem. Oficiální webové stránky: http://zamek.namestnahane.cz/.

Zámek Čechy pod Kosířem jklasicistní stavba v romanticky laděném parku. Je znám především častými pobyty malíře Josefa Mánesa. Více informací se dočtete na adrese http://www.zamekcechy.cz/.

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem nabízí ojedinělou a největší sbírku historických kočárů, saní a luceren. Více informací najdete na adrese http://www.historickekocary.cz/.

Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně v tehdejším Rakousku Uhersku, založené v roce 1820. Více informací najdete zde.

Muzeum Veteránů ve Slatinicích nabízí sbírku starých automobilů a motocyklů  převážně z 30 let minulého století a množství dobových artefaktů. Více informací naleznete na adrese http://www.veteranmuseum.cz/.

Lázně Slatinice využívají přírodní léčivý zdroj sirné prameny v kombinaci s odbornou lékařskou péčí a rehabilitací. Oficiální webové stránky lázní: http://www.lazneslatinice.cz/.

Hanácké muzeum ukazuje na půdě bývalého gruntu minulost i přítomnost obyvatelů Choliny. Více informací na adrese http://muzeum.obeccholina.cz/.

Hanácký skanzen v Příkazích nabízí soubor staveb lidové architektury z oblasti Hané, kterou představují zejména 4 špaletové stodoly a kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí,na něž navazují zahrady se starými ovocnými stromy. Více informací najdete na https://www.hanackeskanzen.cz/cs

 

 

Menu

 

 

 

Galerie U Kalicha je z technických důvodů do odvolání uzavřena.

 

Vstupné:                   Dospělí  30,- Kč,     Studenti a senioři       20,- Kč                                  Děti od 6 let       10,- Kč

Kostel ze zahrady.png

Galerie U Kalicha ze zahrady