Kostel

GALERIE U KALICHA

je umístěna v bývalém kostele Českobratrské církve evangelické. Tato církev vznikla roku 1918 z českých větví církví luteránské a kalvinistické. Odkazuje na světovou i českou reformaci. Mezi válkami byla v Drahanovicích kazatelská stanice asi se 100 věřícími.

Počátkem 30. let byl od obce zakoupen pozemek na okraji tehdejší vesnické zástavby, na Lázence, a zadán projekt stavby olomouckému architektu Josefu Macharáčkovi. Ten propojil do jedné budovy kostel s farou. Základní kámen byl položen 28. října 1933 a 29. června 1934 byl kostel předán ke svému účelu. Stavbu provedl stavitel Gabriel Coufal ze Slatinic. Náklady dosáhly výšky 106 000 Kčs.

Loď kostela má jednoduchý obdélníkový půdorys. Vstup je z východní strany. Součástí budovy kostela je fara s bytem faráře a společenskou místností. Vchod na faru vedl ze zahrady obehnané kamennou zídkou. Tento vchod nyní slouží jako hlavní vchod do Galerie. Nízká opěrná zídka ohrazuje areál zahrady.

Interiér je jednoduchý. Bílé stěny jsou pod stropem zdobeny citáty, čelní stěna je vymalována ornamentálními a rostlinnými motivy, v horní části má motiv knihy, na níž stojí kalich, a zcela nahoře beránka jako symbol Krista. Strop je z tmavých trámů  lemovaných modrou linkou.  Prostor je bohatě osvětlen sedmi vysokými okny a jedním kruhovým nad vchodem.

Fara se skládala s kuchyně a pokoje, veřejného prostoru pro setkávání s farníky a příslušenství. Je podsklepená a pod střechou je půda přístupná po lomených schodech. Před vchod byla přistavěna dřevěná prosklená veranda, přes kterou je dnes Galerie přístupná.

Kostel byl již delší dobu nepoužívaný a chátral, proto ho roku 2011 odkoupila obec. Byl rekonstruován a slouží jako výstavní a koncertní sál.

Menu

 

 

 

Galerie U Kalicha je z technických důvodů do odvolání uzavřena.

 

Vstupné:                   Dospělí  30,- Kč,     Studenti a senioři       20,- Kč                                  Děti od 6 let       10,- Kč

Kostel ze zahrady.png

Galerie U Kalicha ze zahrady