Návštěvní doba:

Duben-září
středa 10-16 hod.
sobota, neděle 10-17 hod.
Říjen
sobota, neděle 10-17 hod.

Vstupné:

dospělí 20 Kč
děti od 6-15 let
studenti, důchodci 10,- Kč

Expozice

 Galerie rozhleden

obsahuje mapu Moravy s umístěním jednotlivých rozhleden

fotografie 28  rozhleden s informacemi o výšce, charakteru stavby a zajímavostech

další informace o rozhlednách vám podá pracovník info centra

 

Příběh rozhledny Velký Kosíř

projektové návrhy a fotodokumentace stavby rozhledny na Kosíři

fotografie a popis rozhledny z doby 1.republiky

filmová smyčka o přípravě, stavbě a slavnostním otevření současné rozhledny

 

Historie obce Drahanovice

zachycuje dějiny vesnice od pravěku přes první zmínku o obci a tvrzi, majitelích tvrze

a rozvoji obce v 19. a 20. století až do současnosti

dobové i současné fotografie

 

Historie evangelického kostela (dnešní Galerie U Kalicha)

dokumenty vztahující se ke stavbě kostela

dokumenty nalezené při opravě střechy v cibuli věžičky

fotografie kostela před rekonstrukcí

projektová příprava opravy kostela

 

Menu

Valentýnský večer při svíčkách

pořádá Obec Drahanovice

v sobotu 11.února 2017

v 18 hodin

Zpívají Nela Vydrželová

a Kamila Piterková

s klavírním doprovodem Hany Vychodilové

a kapely Pentatonic

Vstupné dobrovolné

Kostel ze zahrady.png

Galerie U Kalicha ze zahrady